Guide
hero-landningssida.png

Ska du starta nytt företag, eller behöver du få bättre struktur och koll på det företag du redan driver? Då är det läge att skriva en affärsplan!

I den här guiden berättar vi varför du behöver en affärsplan, hur du skriver den och hur du gör den till en del av företagets långsiktiga tillväxtplan!

Du får bland annat veta:

  • Hur affärsplanen kan hjälpa dig och dina medarbetare att nå era mål
  • Vilka delar affärsplanen ska innehålla – vision, företagsbeskrivning, resursinventering och konkurrentanalys till exempel
  • De vanligaste misstagen företagare gör när de skriver en affärsplan (och hur kan undvika dem)
  • Varför företagets lönsamhet är knuten till affärsplanen – och hur kan använda den som ett framgångsrikt styrdokument i framtiden
Ladda ner

Ladda ner guiden