×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Lantbrukets lönsamhet - november 2019

En rapport om lönsamheten i svenska lantbruksföretag

Lantbruksföretagen är 2019 fortsatt påverkade av 2018 års torka. Lönsamheten för 2019 bedöms förbättra sig marginellt för växtodling, mjölk och nötkött, medan lönsamheten för grisföretagen försämras.

Under 2019 har mjölkpriset varit stabilt. Skörden har generellt sett varit över 5 årssnittet. Och avräkningspriset på gris har ökat, som en följd av Kinas utbrott av afrikansk svinpest. Vi har även ett unikt ränteläge, som spås ligga lågt en lång tid framöver. Dessa positiva faktorer under 2019 har dock inte kompenserat fullt ut för låga ingående lager av spannmål och foder samt höga foderkostnader, säger Per Skargren segmentchef för Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Ladda ner rapporten och läs mer om:

  • Lönsamheten 2019 förbättras marginellt för växtodling, mjölk och nötkött, medan lönsamheten för grisföretagen försämras
  • Lantbruksföretagen är fortsatt påverkade av 2018 års torka
    under 2019
  • Många osäkerhetsfaktorer i omvärlden påverkar
  • grisköttsföretagets resultat kommer försämras ytterligare under 2019
  • Priset på mjölk har varit stabilt under 2019
  • Trenden med färre men större lantbruksföretag fortsätter