×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Lantbruksbarometern 2019

Sveriges lantbrukare ser positivt på framtiden trots pressat läge

Lantbrukarnas upplevelse av lönsamheten har förändrats negativt sedan våren 2018 och majoriteten av dem upplever att lönsamheten är dålig. Trots det ser de positivt på framtiden.

Ladda ner Lantbruksbarometern och läs mer om:

  • Mjölkproducenterna upplever att lönsamheten har försämrats kraftigt sedan våren 2018, från
    ett lönsamhetsindex på plus 53 till minus 2.
  • Växtodlarnas lönsamhetsindex har försämrats jämfört med våren 2018, 
    från minus 33 till minus 43.
  • Nötköttsproducenterna har ett lönsamhetsindex på minus 33 i årets undersökning, en försämring med 58 procentenheter från våren 2018.
  • Grisköttsproducenterna ligger nu, tillsammans med växtodlarna, lägst bland produktionsgrenarna. Lönsamhetsindex för våren 2019 är minus 43.