Skogsbarometern 2018
Bild_skogsbarometern.jpg

Sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon att investera och drygt hälften har inga lån på sin skogsfastighet. Dessutom ökar massaveds- och timmerpriserna i hela landet. Svenska skogsägare har alltså många anledningar att se ljust på framtiden. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Ladda ner Skogsbarometern och läs mer om:

  • Svensk skogsindustri har utvecklats väl under 2018. Priserna är höga och efterfrågan är god.
  • Skogsägare är positiva till lönsamheten, 61 procent svarar att lönsamheten i privatskogsbruket idag är tillfredsställande eller mycket god.
  • Priset på skogsmark steg under första halvåret 2018, sett över hela landet. Skillnaderna mellan södra och norra Sverige har åter ökat något.
  • 61 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog om de hade en miljon kronor att investera.
Ladda ner

Ladda ner rapporten