Skogsmarkspriser 2018 - helår
Skogsmark-2018

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat  2018 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra och mellersta Sverige medan skogsmark i delar av norra Sverige sjunkit i pris.

Det har under hela 2018 varit en mycket stark konjunktur i Sverige. Ränteläget har varit lågt och skogsägaren har fått bra betalt för sin skogsråvara. Intresset för att investera i skog har varit stort och högkonjunkturen avspeglas i prisbilden.

Ladda ner rapporten och läs mer om:

  • Genomsnittspriset för hela Sverige på rekordnivå
  • I norra Sverige har priset på skogsmark både minskat och ökat

  • Stark prisuppgång i mellersta Sverige

  • I södra Sverige är priset för skog högst i hela Sverige
  • Prognos för skogsfastighetsmarknaden 2019

Ladda ner

Ladda ner rapporten