Rapport : Småföretagens lönsamhet oktober 2018
Smaforetagens_lonsamhet_hs2.jpg

Starkt konjunkturläge och fortsatt digitalisering är faktorer som påverkar lönsamheten för Sveriges småföretagare. Prognosen visar att landets småföretag ser ut att gå mot ytterligare ett lönsamhetsmässigt rekordår 2018.

Den genomsnittliga lönsamheten för landets småföretag väntas uppgå till 17,0 procent,
motsvarande en ökning med 1,5 procentenheter från 2017.

Ladda ner rapporten och läs mer om:

  • Lönsamheten i Sveriges alla län – som visar ökad lönsamhet inom samtliga regioner men regionala skillnader
  • Branschanalys av lönsamhetsutvecklingen inom bygg, transport, handel, service och konsulttjänster

  • Koll vad du ska tänka på 2018
  • Tips för att utveckla ditt företag

 
Ladda ner

Ladda ner rapporten